Aktualności

z życia naszej szkoły

Geodetki i geodeci z klas drugich już na ostatniej prostej podczas praktyk zawodowych

Nasi uczniowie realizują czterotygodniowe praktyki w zaprzyjaźnionych ze szkołą firmach geodezyjnych. Zajęcia w których uczestniczą odbywają się w miejscach dogodnych ze względu na dojazd i miejsce zamieszkania, tam, gdzie czeka ich przyjazna atmosfera, dostęp do nowoczesnych technik pomiarowych a także udział w dużych przedsięwzięciach budowlanych.

W tym roku pomocną dłoń do uczniów wyciągnął nasz absolwent Maciek, który swoją przygodę z geodezją zaczynał u nas - w Witosie. Dzisiaj część uczniów u jego boku zaczyna rozwijać skrzydła w zawodzie, a nas rozpiera duma. Młodzi geodeci i geodetki mogą teraz próbować swoich sił w wakacyjnych zleceniach, niektórzy zostaną w przedsiębiorstwach po ukończeniu szkoły.

A już we wrześniu ruszamy na kolejne dwutygodniowe atrakcyjne praktyki, tym razem obieramy azymut na słoneczną Grecję !!!

Co roku obserwujemy jak kolejni absolwenci wykorzystując wiedzę teoretyczną i praktyczną nabytą w Technikum Geodezyjnym ruszają w świat i ,,tyczą’’ sobie dobrą przyszłość. Wielu z nich decyduje się na dalsze kształcenie na studiach geodezyjnych jak Marta, Paweł, Patrycja, Michał, część obiera kierunki pokrewne jak np. Jakub Gałus, który wybrał budownictwo i cały czas powtarza jak dobrze było wdrażać się w kierunek techniczny już u nas w szkole i jakie przynosi to efekty na studiach. Uczniowie w Technikum Geodezyjnym wiedzą co to sumienność i dokładność a pracodawcy chętnie przyjmują ich na praktyki i do dalszej pracy.

Wiemy, że choć nie każdy w życiu będzie geodetą, to każdy w swojej pracy zawodowej wykorzysta różnorodne umiejętności zdobyte właśnie u nas. Logiczne myślenie, sumienność, wiedza, dociekliwość, umiejętność pracy w zespole, pozytywne nastawienie przy rozwiązywaniu problemów – tego oczekuje pracodawca i na to kładziemy szczególny nacisk wypracowując takie kompetencje u uczniów.

Ósmoklasiści, otwórzcie nowy, ciekawy rozdział swojego życia razem z Technikum Geodezyjnym w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim

Technikum Geodezyjne to dobry start!

mgr inż. Patrycja Siek

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji