Aktualności

z życia naszej szkoły

NARODOWE CZYTANIE 2020 W WITOSIE – "BALLADYNA" J. SŁOWACKIEGO

Książki to nie tylko rozrywka, sposób na miłe spędzanie wolnego czasu, czy też swoisty relaks. Są one również źródłem nieograniczonej wiedzy, rozwijają wyobraźnię, inspirują oraz kształtują nasz światopogląd. Jak pisał Francis Bacon: Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie – te przejmujące słowa podkreślają jeszcze inną wartość literatury – to ona jest odbiciem swojego czasu, elementem tradycji, cząstką historii, dziedzictwem narodu.

Twórczość Juliusza Słowackiego jest szczególnie ważna dla nas Polaków. Ten romantyczny poeta, autor przejmujących liryków i znakomitych dramatów, w swoich dziełach czarował słowem i przenosił czytelnika w niezwykły świat poezji, ludzkich rozterek i niepewności. „Balladyna” to opowieść o dwóch siostrach: Alinie i Balladynie, które rywalizują o względy księcia Kirkora. Ta z sióstr, która nazbiera więcej malin, ma zostać żoną księcia. To ponadczasowe dzieło o winie i karze, o żądzy władzy, o prawdzie ukrytej w ludowej moralności, o realizmie, który współistnieje obok fantastyki. „Balladyna“ to dramat wybitny i to właśnie on został wybrany w tym roku na dziewiątą odsłonę Narodowego Czytania.

10 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi włączyli się do Akcji Narodowego Czytania. Pani Dyrektor, Teresa Biernat, serdecznie przywitała przybyłych na wspólne czytanie. Mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknych fragmentów, które do dziś nie straciły nic ze swej aktualności.

We wspólnym czytaniu udział wzięli: ks. kan. dr Jacek Staszak, ks. kan. mgr Jan Sobczak, Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, Pani Wioletta Sołtys - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, Pani Jolanta Nieścior - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej, Pani Anna Żuraw-Łopata - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Janowie Lubelskim, Pani Jadwiga Olech - Dyrektor Biblioteki Gminnej i Powiatowej, Pani Barbara Nazarewicz, Dyrektor Muzeum oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy za artyzm i wspólne czytanie.

Pochyliliśmy się nad ważnym w polskiej kulturze dziełem, nad klasyką polskiej literatury, wzmacniając jednocześnie poczucie tożsamości, a także promując kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Niech to spotkanie pozostawi trwały ślad w sercach zarówno czytających jak i odbiorców.

Organizatorami Akcji Narodowego Czytania byli nauczyciele bibliotekarze.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom. Zachęcamy wszystkich do aktywnego czytania, mając na uwadze słowa Umberta Eco, że: „kto czyta książki, żyje podwójnie”.

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji