Aktualności

z życia naszej szkoły

Otwarcie wirtualnej strzelnicy w powiecie

    21 grudnia 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Janowie Lubelskim. Wśród zaproszonych gości byli: płk Bolesław Gzik – wicewojewoda lubelski, płk Jerzy Flis – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, por. Artur Piechnik – dowódca 255klp (2LBOT) w Zamościu, delegacja 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, inspektor Andrzej Mioduna – Komendant powiatowy policji w Janowie Lubelskim, Artur Pizoń – starosta janowski wraz z zarządem powiatu, ks. Tomasz Lis – proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

    Uroczystość rozpoczęło poświęcenie obiektu przez księdza proboszcza, następnie głos zabrali: Teresa Biernat – dyrektor Zespołu Szkół, wicewojewoda płk Bolesław Gzik oraz współgospodarz uroczystości, starosta janowski Artur Pizoń. Dyrektor Zespołu Szkół, Teresa Biernat przybliżyła projekt wirtualnej strzelnicy zaproszonym gościom informując o dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości 144 000 zł (80% wartości projektu) i 20% udziale w formie wkładu własnego Starostwa Powiatowego, w wysokości 36 000 zł. Całość inwestycji opiewa na 180 000 zł. Pani dyrektor podziękowała za zaangażowanie w realizację projektu Tomaszowi Gałucha, koordynatorowi projektu pt. "Wirtualna strzelnica w powiecie".

    Celem projektu jest propagowanie sportu strzeleckiego, postaw patriotycznych i proobronnych na terenie powiatu janowskiego oraz atrakcyjności służby wojskowej, kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w realnym posługiwaniu się bronią palną. Projekt skierowany jest do uczniów klas mundurowych oraz organizacji o charakterze pro-obronnym działających na terenie powiatu janowskiego. 

   Koleją częścią uroczystości była prezentacja systemu „Pojedynek” przez uczennice certyfikowanej klasy mundurowej 3b Liceum Ogólnokształcącego w składzie Aleksandra Pastucha, Natalia Pietrzyk, Małgorzata Sznura oraz Klaudia Zarańska. Uczennice wykazując się ponadprzeciętnymi umiejętnościami strzeleckimi doskonalonymi pod okiem instruktorów strzelectwa w osobach Cezarego Dobrowolskiego oraz Tomasza Gałuchy zaprezentowały możliwości systemu wirtualnej strzelnicy.

   System „Pojedynek” jest to multimedialna, przenośna strzelnica działająca w oparciu o wirtualną rzeczywistość oraz laserowe symulatory broni – karabiny H&K 416 oraz pistolety Glock 19X. Strzelnica dedykowana jest dla młodzieży klas mundurowych, organizacji proobronnych oraz służb mundurowych. System przeznaczony jest do nauki w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią tj. obsługi manualnej, poprawnego celowania za pomocą mechanicznych przyrządów celowniczych, bądź kolimatorów o małym powiększeniu. Co więcej, system umożliwia prowadzenie ćwiczeń w obserwacji, wykryciu, rozpoznaniu, identyfikacji celów. W szeroką gamę możliwości systemu można wpisać prowadzenie ognia z różnych postaw strzeleckich, na różnych odległościach, do celów statycznych, ukazujących się, bądź ruchomych. O zaawansowaniu systemu może świadczyć możliwość pracy przy zmiennych warunkach atmosferycznych, różnej widoczności, intensywności oraz losowych i niespodziewanych elementach otoczenia ustawianych w edytorze systemu.

Tekst: Tomasz Gałucha;

Foto: Tomasz Gałucha, Cezary Dobrowolski, powiat janowski

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji