Aktualności

z życia naszej szkoły

Powiedz NIE! Papierosom

W ramach Światowego Dnia Zdrowia szkolne koło PCK zorganizowało akcję profilaktyczno-zdrowotną poprzez uświadomienie uczniom skutków palenia papierosów. Tytoń jest jedną z najpowszechniej używanych substancji psychoaktywnych na świecie. Palenie papierosów zaczyna się od eksperymentowania, najczęściej w grupie rówieśniczej, a prowadzi do fatalnych w skutkach zdrowotnych nałogu. W szkole łatwiej sięgnąć w gronie kolegów po nikotynę, tłumacząc, że przynosi ona ulgę w stresie. Nikotyna uzależnia fizycznie i psychicznie. Zjawisko palenia wśród młodzieży szkół średnich występuje z dużą częstością i nasila się z wiekiem. Uczniowie podejmują próby palenia mimo wiedzy o jego szkodliwości. Duże znaczenie na rozwój uzależnienia od nikotyny mają wzorce rodzinne oraz wpływ grup koleżeńskich na zachowania w tym zakresie. Dlatego konieczne jest prowadzenie dalszych działań profilaktycznych, zarówno wśród rodziców, jak i ich dzieci, w celu wyrabiania właściwych postaw wobec szkodliwości palenia. Zagadnienia dotyczące palenia papierosów poruszane były na lekcjach wychowania fizycznego, biologii, godzinach z wychowawcą, a uwieńczeniem działań zdrowotnych było wykonanie przez uczniów plakatów dotyczących skutków palenia papierosów. Oto niektóre z nich:  

                                                                koordynator SKPCK J.Sajewska

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji