Aktualności

z życia naszej szkoły

Strzeleckie upamiętnienie wydarzeń wrześniowych

Dzieje państwa polskiego są niezwykle burzliwe. Jest dużo wydarzeń, które zapisały się tragicznie na kartach naszej historii. Jednym z nich jest dzień 17 września 1939 roku. Wówczas Związek Sowiecki napadł na Polskę, zadając jej podstępnie cios w plecy, bowiem miało to miejsce zaledwie kilkanaście dni po agresji III Rzeszy z 1 września, a także było jawnym złamaniem polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Dla bohaterskich polskich żołnierzy był to akt zdrady i ponowna napaść, tylko tym razem zupełnie nieoczekiwana. Wacław Grzybowski, ambasador II RP w Moskwie w 1939 roku tak wspominał ten dzień: „17 września w środku nocy otrzymałem telefon z sekretariatu wicekomisarza z zawiadomieniem, że pragnie mi on przekazać ważne oświadczenie rządu sowieckiego i zapytuje, czy mógłbym przybyć do niego o 3.00 rano. Byłem przygotowany na złe wiadomości, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze. Odczytano mi tekst noty Mołotowa mówiącej, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granicę Polski. Zaprotestowałem gwałtownie przeciwko kłamstwu i kategorycznie odmówiłem przyjęcia noty. Gdy opuszczałem gabinet była godzina 4.30. O 5.00 wojska sowieckie wtargnęły na terytorium Polski”.

Dnia 20 września 2020 roku w Borowicy koło Krasnegostawu, pamiętając o tamtych tragicznych chwilach Narodu Polskiego, Stowarzyszenie Sportowo-Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Janowa Lubelskiego zorganizowało zawody strzeleckie z oficjalnego kalendarza Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ważnym akcentem tego przedsięwzięcia była nieoceniona pomoc uczniów klasy mundurowej - 2b z Zespołu Szkół – zarówno przy organizacji, jak i przeprowadzeniu zawodów. Dodatkowo, uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w wybranych konkurencjach strzeleckich.

T. Gałucha, C. Dobrowolski, J. Kułażyńska

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji