Aktualności

z życia naszej szkoły

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ ODSŁONIE !

1 września - początek roku szkolnego, tradycyjnie rozpoczynamy mszą świętą w Sanktuarium. Pani Dyrektor poprosiła ks. dziekana dr Jacka Staszaka o poświęcenie murów aktualnie budowanej hali sportowej, dlatego też wspólnie otwieraliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Teresa Biernat w ciepłych słowach podkreśliła, że ks. kanonik zawsze serdecznie i z wyrozumiałością podchodzi do naszych potrzeb i doskonale nas rozumie. Zawsze wspiera nas modlitwą i dobrym słowem, dziękujemy za to serdecznie. Pani Dyrektor Teresa Biernat skierowała słowa podziękowania na ręce obecnego na uroczystości Sekretarza Powiatu Pana Grzegorza Krzysztonia dla byłego Zarządu z Panem Starostą Grzegorzem Pyrzyną na czele za podjęcie decyzji o budowie hali, opracowanie dokumentacji i konstrukcji finansowej, a obecnemu Zarządowi ze Starostą Arturem Pizoniem na czele za rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Mamy nadzieję na rychłe ukończenie budowy hali, która jest tak potrzebna naszej szkolnej społeczności.

Nauczyciele i uczniowie usłyszeli od Pani Dyrektor Szkoły życzenia sukcesów w pracy pedagogicznej na nowy rok szkolny przekazane od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, a także od Pani Teresy Misiuk Lubelskiej Kurator Oświaty. W ciepłych słowach Pani Dyrektor zwróciła się Rodziców z życzeniami radości z osiągnięć swoich dzieci, dobrej współpracy z wychowawcami i nauczycielami. Wszyscy uczniowie usłyszeli życzenia powodzenia w nauce i dobrego samopoczucia w naszej szkole.

Uroczystość choć sama w sobie odbyła się w okrojonym składzie, to nie zabrakło elementu patriotycznego w przemówieniu Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika. Otrzymaliśmy lekcję historii odnoszącą się do rocznicy II wojny światowej i rocznicy Powstania Warszawskiego. Pan pułkownik w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki wyróżnił Panią Dyrektor Dyplomem Uznania podkreślającym konsekwencję i wytrwałość Pani Dyrektor w realizacji działań na rzecz szkoły, za dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, jak również za dostrzeganie potencjału uczniów oraz rozwijanie talentów i pasji.

Miłym akcentem były życzenia starszych uczniów dobrej i przyjemnej nauki w naszej szkole skierowane do pierwszoklasistów, a do uczniów klas starszych życzenia powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu naszych uczniów, a słowa piosenki „Ważne są tylko te dni ,których jeszcze nie znamy” napełniły nas optymizmem na nowy rok szkolny.

Tekst: A. Widz

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji