Aktualności

z życia naszej szkoły

U progu wakacji...

   Spektakularna melodia akordeonu rozpoczęła akademię z okazji zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół. Piotr Kamiński z klasy II a efektownie zagrał "To były piękne dni...". Ten muzyczny akcent wprawił wszystkich słuchaczy w pogodny, ale i refleksyjny nastrój, bowiem dzisiejszy apel stanowił symboliczne zakończenie, a zarazem podsumowanie minionego roku szkolnego - 2021/2022.

  Życzenia bezpiecznego, spokojnego i radosnego wypoczynku wakacyjnego złożyli szacowni goście, w tym Wicewojewoda Lubelski - Pan Bolesław Gzik, który swoją obecnością uświetnił tę uroczystość. Pani Dyrektor ZS - Teresa Biernat - tradycyjnie wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne z wyrazami uznania za wzorowe wychowanie swoich dzieci.

   Nie zabrakło też wzruszeń. Odbyło się pożegnanie kilku pracowników naszej szkoły. Pożegnaliśmy Pana Kazimierza Dębca - wieloletniego  konserwatora w ZS, który odchodzi na emeryturę, a także dydaktyków, którzy nie będą uczyć już w naszej szkole: Panią mgr inż. Urszulę Boryńską, kierownika szkolenia praktycznego i nauczycielkę matematyki oraz księży: ks. dr Waldemara Olecha, ks. mgr Ireneusza Rząsę i ks. mgr Tomasza Kopcia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i wspaniałe wspomnienia.

   "Coś się kończy, coś się zaczyna" - mówi popularne powiedzenie. Kolejny rok za nami. Teraz wypoczynek wakacyjny, po którym uczniów czeka nowy, pełen wyzwań rok szkolny. Wyjątkowy, bo z wyczekiwaną, nową halą sportową. 2 września odbędzie się w naszej szkole zaszczytna Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, podczas której nastąpi otwarcie sali gimnastycznej. Będzie to wielkie wydarzenie dla całej społeczności szkolnej.

J. Kułażyńska

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji