Covid-19

Gdzie szukać informacji na temat koronawirusa?

Rekomendacje dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na temat koronawirusa dostępne są na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

Lubelski Kurator Oświaty i przedstawiciele wojewódzkich stacji sanitano-epidemiologicznych zapoznali dyrektorów szkół na spotkaniach informacyjnych w dniu 2 marca 2020 roku z ww. rekomendacjami oraz zasadami postępowania w przypadku ryzyka zagrożenia. Przypominamy również, że na dyrektorach spoczywa, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, obowiązek zapewnienia ciepłej i zimnej bieżącej wody, niezbędnych środków czystości i środków higieny osobistej w pomieszczeniach sanitarnych szkoły. Ważne informacje na temat koronawirusa oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia znajdziemy na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie pod adresami:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

https://wsselublin.pis.gov.pl/

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie i są dostępne pod adresem https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800-190-590.Całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem 693 397 185 pełni też lubelski sanepid.W związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi zaplanowanych tzw. mobilności uczniów i nauczycieli w ramach realizowanych przez szkoły projektów edukacyjnych informujemy, że decyzja o tym, czy dany wyjazd ma dojść do skutku, należy do beneficjenta. Odpowiednim organem do wydawania zaleceń związanych z podróżami w określonych kierunkach jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Główny Inspektor Sanitarny. Prosimy śledzić komunikaty na stronie MSZ

www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

i GIS

gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Stosowny komunikat w przedmiotowej sprawie wydała też Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako instytucja zarządzająca m. in. programem Erasmus Plus; komunikat znajdziemy na stronie

https://www.frse.org.pl/komunikat-fundacji-rozwoju-systemu-edukacji/

W związku z potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym, osoby przyjeżdżające do Polski otrzymują wiadomość SMS : Uwaga! Ministerstwo Zdrowia: Zagrożenie koronawirusem. Zapoznaj się z informacjami na stronie

http://gov.pl/koronawirus

lub zadzwoń na infolinię: 800 190 590. W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia, należy stosować się do zaleceń: – często myć ręce; – stosować odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania; – unikać dotykania oczu, nosa i ust; – zasięgnąć pomocy medycznej – jeśli występuje gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu.

WAŻNE! Jeżeli zaobserwujemy u siebie symptomy choroby, a wróciliśmy z obszaru ryzyka, należy skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala zakaźnego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o śledzenie bieżących doniesień nt. wirusa Covid-19 przed podjęciem decyzji o wyjeździe. Zobacz też spot informacyjny Ministerstwa Zdrowia

https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny