Profil kryminalistyczno-psychologiczny

Klasa kryminalistyczno-psychologiczna:

  • Zapobieganie, wykrywanie oraz zwalczanie szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym;
  • Stosowanie technik i taktyki kryminalistycznej oraz wybranych metod wykrywania przestępstw;
  • Specyfika metod przesłuchiwania świadków i podejrzanych oraz znaczenie zeznań;
  • Rozpoznawanie osobliwych mechanizmów popełniania czynów zabronionych.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny