Technik administracji

Technik Administracji — 2 LATA

    • gromadzenie dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,

    • nadzorowanie wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych,

    • sporządzanie sprawozdań, protokołów z posiedzeń i zebrań, opracowywanie projektów aktów administracyjnych,

    • prowadzenie postępowań kończących się wydaniem decyzji administracyjnej,

  • prowadzenie podstawowej dokumentacji księgowej, związanej z planowaniem kosztów i przychodów, gospodarowanie majątkiem oraz zarządzanie zespołem pracowników.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny