Technik BHP

Technik BHP — 1,5 ROKU

  • dokonywanie analizy dotyczącej bhp oraz przedstawianie propozycji usunięcia występujących zagrożeń

  • badanie przyczyn wypadków w pracy i wnioskowanie o ich usunięcie,

  • wstrzymywanie pracy maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników,

  • prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

  • odsuwanie od pracy osób, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona,

 • prowadzenie szkoleń wstępnych nowo przyjętych pracowników.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny