Technikum geodezyjne

Geodeta to zawód szanowany, atrakcyjny i bardzo rozwojowy. Nasze technikum to
świetny wybór dla uczniów ambitnych, nastawionych na sukces. Rynek pracy czeka
na dobrze przygotowanych geodetów, a my pomożemy Ci takim zostać !

Geodeta – czym tak właściwie się zajmuje?

Podstawowym celem pracy technika geodety jest dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów
w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy
zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej
aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane na potrzeby gospodarcze związane z planowaniem
przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.

Geodeta w swojej pracy wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią
satelitarną, wyniki swoich pomiarów opracowuje w specjalistycznych programach geodezyjnych i projektowych.

TECHNIK GEODETA - ALL INCLUSIVE W NASZEJ SZKOLE

W ramach przedmiotów praktycznych w naszej szkole nauczysz się wykonywania pomiarów
realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych
i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów. Dowiesz się jak prawidłowo
przeprowadzić rozgraniczenie, podział i scalenie nieruchomości oraz scalenie i wymianę gruntów.
Wytyczenie budynku w terenie, opracowanie projektu trasy drogowej nie będzie dla Ciebie żadnym
problemem. Na lekcjach teoretycznych zdobędziesz wiedzę między innymi na temat instrumentów
pomiarowych, jak sporządzać dokumentację geodezyjną, numeryczny model terenu 3D, w jaki
sposób działają systemy pozycjonowania. Zadania praktyczne wykonujemy przy użyciu
nowoczesnego sprzętu geodezyjnego, wyniki opracowujemy w pracowni geomatyki wyposażonej
w geodezyjne oprogramowanie dzięki któremu nasza praca jest szybka i efektowna.

Witos i co dalej ???

Mierzymy wysoko – świadczą o tym wyniki egzaminów zawodowych uzyskiwane przez naszych uczniów.

Dobrze przygotowany absolwent naszego technikum, chcący swoją karierę zawodową związać z geodezją
ma szerokie możliwości rozwoju i znalezienia satysfakcjonującej pracy. Program nauczania w technikum
geodezyjnym świetnie przygotowuje naszych uczniów do podjęcia studiów geodezyjnych i pokrewnych
(np. geoinformatyka, kartografia, budownictwo, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne
itp.) jak również do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w
przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych, przedsiębiorstwach budowlanych,

w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w firmach zajmujących się systemami
informacji geograficznej, systemami informacji przestrzennej.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista