Technikum hotelarskie

Jeśli szukasz zawodu z przyszłością, to czas najwyższy poszukiwania już sfinalizować!


Hotelarstwo jest dziedziną intensywnie rozwijającą się i nie trudno znaleźć pracę w tym zawodzie. Jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości „dom poza domem”, poznajemy nowych ludzi,ciągle dzieje się coś nowego.

U nas nauczysz się:

 • sprawnej obsługi klienta w hotelu,
 • wykorzystywania w pracy hotelarsko-turystycznej komputera,
 • posługiwania się językiem obcym zawodowym,
 • tworzenia zasad i programowania produktu turystycznego,
 • rezerwowania usług hotelarskich,
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji,
 • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości,
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • planowania kosztów imprez turystycznych, pracy biurowej,
 • obsługi rachunkowej firmy.

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 nowoczesna, świetnie wyposażona pracownia hotelarska,
 nowocześnie wyposażona pracownia obsługi konsumenta,
 pracownie komputerowe,
 kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, restauracjach i zakładach gastronomicznych.

Jeżeli nie boisz się wyzwań, lubisz kontakty z ludźmi, chcesz dobrze posługiwać się językiem obcym, hotelarz to zawód dla Ciebie. Na tym kierunku można lepiej poznać samego siebie oraz zrozumieć innych ludzi. Dowiesz się, jak poprowadzić własny obiekt noclegowy oraz poznasz podstawy funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.
Uczeń po szkole hotelarskiej może znaleźć zatrudnienie w obiektach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, kwaterach prywatnych.

Punktem docelowym dla każdego ucznia technikum jest zdanie egzaminu zawodowego.
Dotychczasowe wyniki egzaminu z kwalifikacji są dla nas powodem do dumy, ponieważ nasi uczniowie bardzo dobrze zdają powyższe egzaminy a ich wyniki są w granicach od 92% do 100% i są one wyższe niż średnia zdawalność w kraju i województwie lubelskim.


Po ukończeniu technikum w tym kierunku zdobędziesz:
• tytuł technika hotelarstwa,
• zawód cieszący się dużym zapotrzebowaniem na rynku pracy,
• umiejętność porozumiewania się w dwóch językach obcych.


Odbędziesz:
• praktyki zawodowe w renomowanych hotelach,
• spotkania z przedsiębiorcami branżowymi umożliwiające podjęcie pracy zawodowej


ZAPRASZAMY !!!

Projekt pt. ,,Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach Powiatu Janowskiego” zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji