Technikum leśne

Zapraszamy do grona leśników w Technikum Leśnym w Janowie Lubelskim:

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia ogólnego i zawodowego. Przygotowujemy przyszłych leśników do bardzo ciekawego i stwarzającego wiele możliwości zawodu oraz dalszego kształcenia się na studiach wyższych i podjęcia pracy w strukturach Lasów Państwowych, instytucjach związanych z ochroną przyrody, administracji państwowej, zakładach przemysłowych itp.

Nauka w Technikum Leśnym od bywa się w salach wykładowych oraz na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski.

Prowadzone są zajęcia m. in. z:

 • Biologii
 • Łowiectwa
 • Maszynoznawstwa leśnego
 • Hodowli i ochrony lasu
 • Użytkowania lasu
 • Ochrony środowiska

Przyjazne szkole Nadleśnictwo Janów Lubelski udostępnia teren do praktycznej nauki zawodu. Systematycznie organizowane są wycieczki programowe umożliwiające kontakt z:

 • Przyrodą
 • Pracodawcami i pracą w lasach
 • Ekologicznymi źródłami energii
 • Nowoczesnymi technologiami produkcji leśnej
 • i ochroną środowiska.

Uczniowie biorą udział w ważnych wydarzeniach dotyczących szkoły, a szczególnie leśnictwa. Prowadzone są zajęcia z możliwością realizowania się w kołach zainteresowań, zespole sygnalistów myśliwskich.

Organizowane są bezpłatne kursy, pozwalające zdobyć dodatkowe uprawnienia zawodowe: operatorów pilarek, brakarstwa leśnego, z planowanym rozszerzeniem oferty w kolejnym roku szkolnym.

Jeśli interesujesz się przyrodą, lubisz pracę na świeżym powietrzu, chcesz się rozwijać i pracować w stabilnym oraz ciekawym zawodzie to:

NASZE TECHNIKUM LEŚNE JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

ZAPRASZAMY

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny Liceum ogólne, Profil kryminalistyczno-psychologiczny