Biblioteka

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
(od dnia: 12 października 2020r.)

Izabela Żebrowska (30 godzin)

PONIEDZIAŁEK 800-1500 - 7h
WTOREK 900-1300 - 4h
ŚRODA 800-1500 - 7h
CZWARTEK 900-1500- 6h
PIĄTEK 900-1500 - 6h

Grzegorz Ciupak (15 godzin)

PONIEDZIAŁEK 1000-1100 - 1h
WTOREK 800-1140; 1240-1500 - 5h
ŚRODA 900-1100 - 2h
CZWARTEK 800-1400 - 6h
PIĄTEK 800-900 - 1h

O bibliotece...

  Biblioteka posiada ponad 5,5 tysiąca woluminów z różnych dziedzin nauki. Księgozbiór składa się z:
 • lektur,
 • beletrystyki,
 • literatury popularno-naukowej,
 • literatury pedagogicznej i psychologicznej,
 • podręczników.

Czytelnia zawiera bogate zbiory literackie, encyklopedie, słowniki i leksykony.

Regulamin biblioteki na czas trwania pandemii COVID-19*

 • Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i maseczki dostępne są dla użytkowników przy wejściu do biblioteki.
 • Od osób korzystających z biblioteki szkolnej wymaga się wchodzenia do biblioteki pojedynczo.
 • W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m).
 • W bibliotece, czytelni i pracowni multimedialnej może przebywać jednocześnie 6 użytkowników: w czytelni 2 osoby, w pracowni multimedialnej 2 osoby i wypożyczające 2 osoby.
 • Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie pracownik biblioteki.
 • Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się na miejscu w czytelni. Bez zmian pozostają zasady wypożyczeń zbiorów do domu.
 • Czytelnik, zwracając zbiory biblioteczne jest zobowiązany zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z biblioteki.
 • Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 • Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do pudła lub na wydzielone półki, stoliki oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 • Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę.
 • Zaleca się jak częste wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.

*W okresie nauki zdalnej biblioteka czynna jest codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji