Kadra

Religia

ks. dr Waldemar Olech
ks. mgr Rząsa Ireneusz
ks. mgr Tomasz Kopeć

Język polski
mgr Małgorzata Łukasz
mgr Julita Kułażyńska
mgr Barbara Łukasik
mgr Anna Korga

Język niemiecki
mgr Joanna Hys
mgr Flis Marek

Matematyka
mgr Teresa Biernat
mgr inż. Urszula Boryńska
mgr Ewa Biernat
mgr Lidia Lenart

Biologia
mgr inż. Kinga Jargiło
mgr Joanna Sajewska

Fizyka
mgr Nowakowska Elżbieta
mgr Janus Waldemar

Wiedza o społeczeństwie
mgr Małgorzata Pelczar

Przedmioty zawodowe
mgr inż. Joanna Sulowska
mgr Izabela Mak
mgr Magdalena Flis
mgr inż. Bogumiła Kmita
mgr inż. Anna Balczerowska
mgr Katarzyna Mazur
mgr inż. Andrzej Frania
mgr Renata Myszak
mgr Monika Majkowska-Nizioł
mgr inż. Paweł Pachuta
dr inż. Paruch Zygmunt
mgr Jakubiec Justyna
mgr Patrycja Siek
mgr Agata Czerepak


Wychowanie fizyczne
mgr Cezary Dobrowolski
mgr Radosław Szymański
mgr Joanna Sajewska
mgr Andrzej Jarosz

Pedagog
mgr Renata Myszak  mgr Julita Kułażyńska

Plastyka
mgr Anna Korga

Religia prawosławna
mgr Wilkiel Karol

Język angielski
mgr inż. Jan Furtak
mgr Aneta Wąsek
mgr Tomasz Gałucha
mgr Kamila Góra-Pikula

Język rosyjski
mgr Agnieszka Widz

Język francuski
mgr Kras Grażyna

Geografia
dr Moskal Elżbieta
mgr Bańka Józef

Chemia
mgr Ewa Biernat

Historia
mgr Grzegorz Ciupak
mgr Małgorzata Pelczar
mgr Sławomir Blacha

Historia i społeczeństwo
mgr Sławomir Blacha
mgr Grzegorz Ciupak

Podstawy przedsiębiorczości
mgr Izabela Mak

Informatyka
mgr Sławomir Blacha
mgr inż. Michał Łukasz

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Cezary Dobrowolski


Biblioteka szkolna

mgr Żebrowska Izabela
mgr Grzegorz Ciupak

Służba policyjna
Piotr Lenart

Edukacja wojskowa
mgr Cezary Dobrowolski

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji