Samorząd uczniowski

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PRZEWODNICZĄCA – KINGA CZAJKA kl. 3tl1
ZASTĘPCA – JULIA GAŁUS– KL. 3tl1 oraz WOJCIECH PASZTALENIEC kl. 3log
SEKRETARZ – IZABELA KWAŚNIEWSKA - KL. 3tl1
 
SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
SEKCJA CZYTELNICZA:
Kinga Niedziałek - KL. 1 TLEŚ
Wiktoria Szewc - KL. 1 TLEŚ
Ewelina Ligaj - KL. 1 TLOG
 
SEKCJA CHARYTATYWNA
Żaneta Jakubaszek - KL. 3 TŻiUG
Wiktoria Lignarska - KL. 3 TŻiUG
Jan Łukasz - KL. 2LO oraz Karol Kania KL. 3TLOG

SEKCJA ORGANIZACYJNA
Natalia Lewandowska - KL. 3 TGH
Karolina Kuryło - KL. 3TGH
Kinga Sudół - KL. 3TGL
 

KOMISJA STYPENDIALNA
Karolina Brzozowska - KL. 3TGH

Katarzyna Wolanin - KL. 3TŻUIG

Klaudia Rek - KL. 3TŻUIG

Angelika Pizoń - 3TŻUIG
 

 
Opiekunowie SU:
dr Elżbieta Moskal
mgr Ewa Biernat
 

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista