Samorząd uczniowski

WŁADZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
PRZEWODNICZĄCY – KAROLINA DRAGUŁA- KL. III TŻH
ZASTĘPCA – JULIA GAŁUS– KL. I TLL1
SEKRETARZ – KINGA CZAJKA - KL. I LOG1
 
SEKCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:
SEKCJA CZYTELNICZA:
Sylwia Pawlos - KL. II HGD
Aneta Mazur - KL. II HGD
Natalia Ciupak - KL. II HGD
 
SEKCJA CHARYTATYWNA
Żaneta Jakubaszek - KL. I TŻiUG
Wiktoria Lignarska - KL. I TŻiUG
Jakub Szatkowski - KL. I TŻiUG
 
SEKCJA ORGANIZACYJNA
Izabela Krzysztoń - KL. III LGD
Paweł Rożek - KL. III LGD
Patrycja Sobótka - KL. III LGD
 
KOMISJA STYPENDIALNA
Patrycja Borowska - KL. III TŻiUG
Anna Powęzka – KL. II HGD
Sandra Widz – KL. I A
 
KRONIKA SZKOLNA
Kinga Krzysztoń – KL. III LGD
Małgorzata Małek - KL. III LGD
 
GAZETKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Sydor Oliwia, Dorota Szydłowska - KL. I TŻH
Zuzanna Maziarz, Emilia Oleszko, Wiktoria Kamińska – KL. II TŻL
 
PODSTRONA ZAMIESZCZANIE INFORMACJI
Julia Gałus – KL. I TLL1
Karolina Draguła – KL. III TŻH
 
Opiekunowie SU:
dr Elżbieta Moskal
mgr Ewa Biernat
 

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji