Aktualności

z życia naszej szkoły

14 X - święto tych, którzy NAUCZAJĄ

Stare porzekadło mówi, że „człowiek uczy się przez całe życie”. To prawda, jednak czas najbardziej intensywnej nauki przypada na wiek szkolny. Obok rodziców, to właśnie nauczyciele, mają największy wpływ na kształtowanie młodych umysłów. To oni nauczają i aktywizują, ale również wpajają wartości oraz wychowują.

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Dydaktycy i wychowawcy mają wtedy swoje szczególne święto. Wspólna droga do wiedzy nie jest łatwa, toteż w tym dniu słowa wdzięczności od uczniów, są dla nauczyciela miłą okazją do tego, żeby poczuć się docenionym i wyróżnionym. Uczniowie Zespołu Szkół z okazji Dnia Nauczyciela przygotowali, pod opieką Pani Magdaleny Flis oraz Pani Justyny Jakubiec - uroczystą akademię, na której przeplatały się wzruszające recytacje i piosenki. Ogromne brawa po występie świadczyły, że apel podobał się wszystkim zebranym. Po występie młodzieży głos zabrała Pani Dyrektor ZS – Teresa Biernat. Serdecznie podziękowała całemu Gronu Pedagogicznemu za wykonywanie trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży. Złożyła również gratulacje nauczycielom, którzy otrzymali nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. W tym roku Nagroda Starosty za zaangażowanie i aktywność została przyznana Panu Andrzejowi Frani – nauczycielowi przedmiotów zawodowych. Nagrody Dyrektora otrzymali: Pani Wicedyrektor ZS – Małgorzata Łukasz, Pan Cezary Dobrowolski, Pani Barbara Łukasik, Pani Aneta Wąsek, Pani Julita Kułażyńska, Pan Sławomir Blacha oraz Pan Tomasz Gałucha. Wspólne zdjęcie nagrodzonych nauczycieli było miłym zwieńczeniem uroczystości.

tekst: J. Kułażyńska

Za wszystkie cenne rady i motywację,

za poświęcony czas i trud,

a także za wsparcie i życzliwą pomoc na co dzień –

Dyrekcji oraz swoim Wychowawcom i Nauczycielom,

a także Pracownikom Administracji i Obsługi –

ogromne podziękowania

składa

Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji