Aktualności

z życia naszej szkoły

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 w ZS

     4 września br. to 214. rocznica urodzin wybitnego polskiego poety Juliusza Słowackiego. Jednak dzień ten stał się również datą inaugurującą nowy rok szkolny 2023/2024. Społeczność szkolna Zespołu Szkół, po mszy świętej w intencji wszystkich uczniów i nauczycieli, spotkała się na uroczystej akademii. W murach naszej hali gimnastycznej mieliśmy zaszczyt gościć: Wicewojewodę Lubelskiego Bolesława Gzika, Proboszcza Parafii pw. św. Jana Chrzciciela ks. Tomasza Lisa, Szefa Sekcji Promocji WCR w Lublinie ppor. Katarzynę Zalewską, Szefa Wydziału Rekrutacji WCR w Lublinie mjra Jarosława Kopcia oraz reprezentanta 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w Kraśniku por. Damiana Sobieszuka.

      Na ręce Pani Dyrektor Teresy Biernat zostały złożone piękne kwiaty, zarówno od Grona Pedagogicznego, jak i Rady Rodziców. Towarzyszyły im serdeczne gratulacje z okazji wygrania konkursu i nominacji na kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół oraz życzenia dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Zaakcentowane zostało wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm, życzliwość oraz ogromne serce naszej Pani Dyrektor dla pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.

     Akademia, która odbyła się po przemówieniach szacownych Gości i uroczystym przywitaniu uczniów klas pierwszych, przypomniała o 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej, a następnie muzycznie i lirycznie wprowadziła wszystkich obecnych w nowy rok szkolny. To będzie niewątpliwie bardzo pracowity okres, pełen nowych edukacyjnych możliwości i wyzwań. Pełni optymizmu i w pozytywnych nastrojach wkraczamy w ten czas, mając na uwadze słowa W. Hoddinga Cartera: „Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać dzieciom: pierwsza to korzenie, druga – to skrzydła” .

J. Kułażyńska

ARCHIWALNA

Strona internetowa

Nasze kierunki Liceum ogólne, klasa mundurowa Technik geodezji Technik logistyk Technik leśnik Technik hotelarstwa Technik żywienia i gastronomii Technik teleinformatyk Technik BHP Technik administracji Technik programista